Document
百人免費試用! #油眼皮救星 降臨!!

百人免費試用!
#油眼皮救星降臨!!

NO.1小黑霸眼線液
36H抗暈不脫妝!
拒絕暈妝眼尾!!

立即參加

活動辦法:

即日起至 2/28止,填寫以下資料並完成問卷,將有機會獲得體驗「媚比琳 36H極限持久激細抗暈眼線液 」 極致黑/皮革棕/拿鐵棕 共3色正貨機會!
3/17 前上傳體驗至個人IG(並設為公開),再抽千元好禮 !!

試用商品:
「媚比琳 36H極限持久激細抗暈眼線液 」 極致黑/皮革棕/拿鐵棕
招募時間:
2023/2/22-2/28 開放報名體驗!!主辦單位媚比琳將抽出 100名申請者能獲得
「媚比琳 36H極限持久激細抗暈眼線液 」 極致黑/皮革棕/拿鐵棕
產品寄送: 2022/3/3前
回傳體驗:
2023/3/17 23:59PM前分享至個人IG並設為公開,hashtag
#NO1持久眼線液 #MAYBELLINE #小黑霸 #油眼皮救星 #36H怪物級眼線液

注意事項﹔如獲選體驗機會,未於指定時間內分享心得照片於IG或設定公開將影響後續活動參加權益。
主辦單位(媚比琳)保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利,若有相關異動將會公告於網站,恕不另行通知。